LinkedIn

11.4.2018
Dňa 11. apríla 2018 sa vo Varšave po prvýkrát uskutočnila konferencia „Logistics Manager Meeting“ na tému „Zdravý dodávateľský reťazec“.
Zvláštnym hosťom tejto konferencie bol Evan Armstrong, zakladateľ a prezident americkej konzultačnej spoločnosti pre výskum globálneho logistického trhu – Armstrong & Associates, Inc., citovaný najdôležitejšími logistickými médiami sveta. Vo svojom prejave Evan Armstrong okrem iného popísal stav globálneho trhu logistických služieb: globálne a regionálne trendy, fúzie a akvizície, diverzifikáciu spoločností 3PL vo svete a významné osobnosti a ich stratégie.
Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia OLTIS Polska Piotr Klimek a Jerzy Wisła. Piotr Klimek a Roland Jachimowski z Varšavskej univerzity vystúpili s prednáškou na tému spoločne realizovaného projektu Európskeho portálu logistických služieb (EPLOS). Myšlienka projektu EPLOS sa stretla s veľkým záujmom účastníkov konferencie. Mnoho z nich neskôr navštívilo stánok OLTIS Polska, aby získalo ďalšie informácie na túto tému. Okrem otázok padli tiež zaujímavé nápady na rozšírenie funkčnosti portálu EPLOS.
Konferencie sa zúčastnilo takmer 300 manažérov z oblasti logistiky a dopravy.
Viac informácií o konferencie nájdete na webových stránkach usporiadateľa:

http://www.konferencje.logistics-manager.pl/