Facebook Twotter LinkedIn

11.4.2018
Dňa 11. apríla 2018 sa vo Varšave po prvýkrát uskutočnila konferencia „Logistics Manager Meeting“ na tému „Zdravý dodávateľský reťazec“.
Zvláštnym hosťom tejto konferencie bol Evan Armstrong, zakladateľ a prezident americkej konzultačnej spoločnosti pre výskum globálneho logistického trhu – Armstrong & Associates, Inc., citovaný najdôležitejšími logistickými médiami sveta. Vo svojom prejave Evan Armstrong okrem iného popísal stav globálneho trhu logistických služieb: globálne a regionálne trendy, fúzie a akvizície, diverzifikáciu spoločností 3PL vo svete a významné osobnosti a ich stratégie.
Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia OLTIS Polska Piotr Klimek a Jerzy Wisła. Piotr Klimek a Roland Jachimowski z Varšavskej univerzity vystúpili s prednáškou na tému spoločne realizovaného projektu Európskeho portálu logistických služieb (EPLOS). Myšlienka projektu EPLOS sa stretla s veľkým záujmom účastníkov konferencie. Mnoho z nich neskôr navštívilo stánok OLTIS Polska, aby získalo ďalšie informácie na túto tému. Okrem otázok padli tiež zaujímavé nápady na rozšírenie funkčnosti portálu EPLOS.
Konferencie sa zúčastnilo takmer 300 manažérov z oblasti logistiky a dopravy.
Viac informácií o konferencie nájdete na webových stránkach usporiadateľa:

http://www.konferencje.logistics-manager.pl/