LinkedIn

Dňa 11. marca sa spoločnosť OLTIS Group zúčastnila logistickej konferencie pod názvom TSL Business Meeting, ktorú organizovalo vo Varšave vydavateľstva Eurologistics.

Tento rok sa konferencia organizovala v dvoch tematických blokoch, v dvoch oddelených sálach. V jednom vládla logistická tematika a v druhom doprava / preprava, ktorej vrcholom bola panelová diskusia, ktorú viedol poslanec, podpredseda Parlamentného výboru pre Infraštruktúru, pán Janusz Piechociński.