LinkedIn

Vďaka členstvu v medzinárodnej organizácii OPTA (Open Telematics Alliance) bola spoločnosť OLTIS Group pozvaná na 4. Medzinárodnú železničnú telematickú konferenciu 2010 (4th International Railway Telematics Conference 2010), ktorá sa konala koncom marca v Berlíne.

Našu skupinu tento rok zastupoval s aktívnym príspevkom David Krásenský, ktorý predstavil riešenie IS ÚDIV a systému inteligentného monitoringu nákladných vozňov SIMON.

Téma tak bola v súlade s celkovým tematickým zameraním tohto ročníka konferencie – aplikácia telematických riešení pre zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov na železničnú nákladnú dopravu. Ostatné príspevky aj neformálne diskusie sa zameriavali na otázky implementácie TAF TSI, na ekonomicky efektívne riešenie pre nákladnú dopravu, a na technické riešenia pre koľajové vozidlá a dopravnú cestu.