LinkedIn

Vďaka zdvorilosti veľvyslanca Českej republiky v Poľsku, pána Jana Sechtera, a riaditeľa CzechTrade v Poľsku, pána Jiřího Banota, sme mali 24. marca príjemnú možnosť prezentovať Oltis Group v Śląskom úrade Ambasády Českej republiky v Katoviciach, ako jeden z partnerov stretnutia.

Akcia sa tešila veľkému záujmu a zúčastnilo sa jej mnoho predstaviteľov z odvetvia železničnej dopravy z oblasti Śląsk, ktorí mali záujem spoznať kolegov z odboru z Českej republiky.