LinkedIn

V dňoch 2. – 4. novembra 2021 sa vo Varšave v hale EXPO XXI konal 8. Medzinárodný Veľtrh Dopravy a Logistiky, ktorý je najväčšou obchodnou akciou v Poľsku a Strednej a Východnej Európe pre odvetvie dopravy, logistiky a skladov. Veľtrh je zameraný na firmy, ktoré chcú prezentovať svoje najnovšie produkty, dozvedieť sa o novinkách na dopravnom trhu a nadviazať B2B vzťahy. Prestíž a značka tohto veľtrhu priťahuje nie len známe a kľúčové firmy z Poľska ale aj z ďalších krajín Strednej a Východnej Európy, ale predovšetkým tisíce návštevníkov.

OLTIS Group bol opäť medzi takmer 300 vystavovateľmi, zastupujúcimi najväčšie korporácie, veľké, malé a mikropodniky z odvetvia TSL, administratívy a samosprávy. Zástupcovia OLTIS Group predstavili nové IT riešenia, stretli sa s novými klientami a partnermi.

Radi by sme všetkým poďakovali, ktorí sa zastavili v našom stánku.