LinkedIn

Táto odborná konferencia sa zamerala na konkrétne faktory, ktoré v najbližšej dobe ovplyvnia podnikateľské prostredie v súvislosti s implementáciou podmienok európskej stratégie Green Deal. Jej cieľom je dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. To je pre väčšinu z nás synonymum úplne zásadnej konkurenčnej prekážky, ktorú si ako Európania vedome kladieme pred seba. Ambíciou tejto stratégie je úplne zmeniť súčasnú podobu automobilového priemyslu, energetiky, stavebníctva, leteckej a námornej dopravy a poľnohospodárstva.

Príspevok Jana Kulhánka, riaditeľa Vendor Finance & Full Service Leasing & Prague Branch spoločnosti ČSOB Leasing ponúkol účastníkom predstavu toho ako bude zložité v blízkej budúcnosti financovanie aktivít, ktoré nereflektujú prísne európske environmentálne štandardy. Súčasne príspevky spoločnosti GS1 Czech Republik a ROSSMANN predstavili možné cesty dosahovania stanovených cieľov metódou postupného zlepšovania a inovácií.

 

Vystúpenie odborníka na európsku legislatívu Ondřeja Krutílka, generálneho tajomníka združenia ČESMAD Bohemia Vojtěcha Hromířa, zverenca ministra dopravy pre čistú mobilitu Jana Bezděkovského alebo environmentálneho advokáta spoločnosti Deloitte Filipa Hlouška v panelovej diskusii s názvom Ako prežiť Green Deal zreteľne akcentovala potreba bezodkladných zmien v stratégiách všetkých firiem, ktoré nechcú v najbližších rokoch stratiť svoju konkurencieschopnosť na európskom trhu. Cieľom je systémovo smerovať k takýmto formám podnikania, ktoré umožnia dosahovať postupné znižovanie negatívnych efektov na životné prostredie.

Viac informácií: https://www.reliant.eu/technologicka/