LinkedIn

V novembri minulého roka sa v Budapešti opäť konal, maďarský železničný veľtrh a konferencia InnoRail. Podobne ako pri predchádzajúcich príležitostiach sa jej aj tentokrát zúčastnila spoločnosť OLTIS Group.

Vzhľadom ku epidemiologickej situácii COVID-19 skrývalo v sebe usporiadanie danej udalosti v tomto roku pre organizátorov veľa výziev. Aj napriek tomu sme sa zúčastnili tejto akcie s výbornou atmosférou a s množstvom užitočných a zaujímavých prednášok .

Témy prednášok nadväzovali na témy predchádzajúcich udalostí, prednášky boli rozdelené do sekcií. Medzi dôležitými témami sa nachádzala aj konkurencieschopnosť železničnej dopravy, nové železničné informačné technológie alebo zvýšenie využívania európskej železničnej infraštruktúry.

Veľký dôraz bol kladený okrem konferenčných prednášok aj na prezentáciu vystavovateľov – dodávateľov železničného sektoru, preto mohli návštevníci navštíviť stánky vybudované na vysokej úrovni. OLTIS Group sa zúčastnil s vlastným stánkom, v ktorom prebiehalo množstvo rokovaní, a ktorý okrem iného navštívil aj maďarský štátny tajomník pre dopravnú politiku pán Dr. László Mosóczi.