LinkedIn

V dňoch 15.-17. 9. 2010 usporiadalo marketingové oddelenie OG obchodno-spoločenské stretnutie „TÁLE 2010„, určené pre vrcholový manažment železničných podnikov, dopravných, prepravných a špedičných firiem z Českej republiky, Slovenska a Poľska.

V malebnom prostredí Nízkych Tatier sa stretlo 35 účastníkov zo 16 firiem z vyššie uvedených krajín. Na programe boli dvojstranné alebo mnohostranné rokovania zástupcov zúčastnených firiem. Voľný čas potom trávili účastníci stretnutia na krásnom, ale aj veľmi ťažkom golfovom ihrisku. Hoci našej akcii úplne neprialo počasie, z reakcií účastníkov bolo zrejmé, že sa do svojich domovov rozbiehali spokojní s úrovňou i programom stretnutia.