LinkedIn

Nová vedecká konferencia organizovaná Žilinskou univerzitou pod názvom „Horizonty železniční dopravy“ vstúpila tento rok do 2. ročníka, tentoraz s podtitulom „Podpora rozvoja železničnej infraštruktúry ako nástroj na posilnenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy“.

Spoločnosť OLTIS Group poskytla organizátorom jednak sponzoring spojený s prezentáciou firmy tlačou v zborníku a reklamným stánkom v predsálí konferencie, jednak dva odborné príspevky na tému „TAF TSI: šanca pre európske železnice?“ (David Krásenský, OLTIS Group) a „Realizácia Národného registra dráhových vozidiel“ (Daniel Ciho, OLTIS Slovakia).

Ďalšími významne zastúpenými témami boli Dopravný manažment, Podmienky podnikania na európskom železničnom trhu a Kapacita železničnej dopravnej cesty (vrátane poplatkov za ŽDC) a tvorba GVD.

Konferencia s účastníkmi z mnohých európskych krajín opäť prehĺbila naše kontakty s českými a slovenskými dopravnými vysokými školami a potvrdila naše pevné miesto medzi odborníkmi určujúcimi najnovšie smery vývoja železničnej dopravy v Strednej Európe.