LinkedIn

V dňoch 21. – 24. septembra 2010 sa konal v Berlíne Medzinárodný odborný veľtrh pre dopravnú techniku, inovatívne komponenty, koľajové vozidlá a systémy InnoTrans. Firma OLTIS Group sa zúčastnila veľtrhu už druhýkrát.

Účasť na veľtrhu je pre nás záležitosťou nielen prestížne, ale aj vysoko prínosná z hľadiska obchodného i odborného: dôkazom je séria stretnutí, ktoré jednotliví zástupcovia OLTIS Group absolvovali s našimi doterajšími zákazníkmi, partnermi z radov akademickej sféry a s medzinárodnými organizáciami.

Po odbornej stránke bolo obrovským obohatením predovšetkým zoznámenie sa s aktuálnymi trendmi vývoja na európskych koľajniciach, s významnými konkurentmi v oblasti informačných technológií pre dopravu a tiež so špičkovým vývojom vo sfére koľajových vozidiel.

S veľkým ohlasom sa stretla informácia o pripravovanom treťom ročníku železničnej konferencie IRFC 2011 s podtitulom „Euro-Asian Rail Freight Business – Crisis, Reality, Perspectives„, ktorá sa bude konať v Prahe v marci 2011 a ktorú organizuje dcérska spoločnosť OLTIS Group – JERID.