LinkedIn

Dňa 9. decembra 2021 sa konala v Budapešti konferencia a výstava špedície a zasielateľstva Szállítmányozás 2021, ktorej sa rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch zúčastnili aj naši kolegovia z OLTIS Hungaria. Konferencia Szállítmányozás 2021 je významnou udalosťou odborníkov a vrcholových predstaviteľov maďarskej železničnej, cestnej, lodnej a leteckej prepravy a logistiky. V plánovanom programe konferencie prebiehali debaty pri guľatom stole, v ktorých sa kľúčoví predstavitelia uvedených odborov vyjadrovali ku aktuálnym výzvam. V tomto roku sa kládol veľký dôraz na rozvoj prístavov a námornej špedície.

K programu konferencie prispel aj náš kolega Ing. Zoltán Nagy, Ph.D. z OLTIS Hungaria, ktorý predniesol prednášku na tému „Informačné systémy pre zvyšovanie konkurencieschopnosti dopravy“. Prednáška sa sústredila predovšetkým na také riešenia, ktoré v aktuálnej krízovej situácii významne prispievajú ku zvyšovaniu efektivity každodenných činností vo firmách pôsobiacich v železnične doprava a v kontajnerovej logistike.

Na záver konferencie prebehla gala večera, ktorá umožnila neformálne stretnutia účastníkov a poskytla tak skvelú príležitosť pre vytváranie nových kontaktov.