LinkedIn

Tohtoročný ročník veľtrhu pracovných príležitostí KONTAKT 2022 sa konal po dvojročnej pauze v prezenčnej forme v Pardubiciach, v stredu 9. marca 2022 od 9:00 do 15:00 hodín .KONTAKT 2022 organizuje každoročne pre svojich študentov a absolventov Univerzita Pardubice. V rámci veľtrhu sa môžu študenti a absolventi univerzity stretnúť so zástupcami firiem z celej ČR a pobaviť sa s nimi o možnostiach spolupráce.

Aj my sme sa na našom stánku v prízemí Auly stretli osobne so študentami a absolventami Univerzity Pardubice a informovali sme ich o pracovných možnostiach v našej spoločnosti. Prišla nás pozdraviť aj pani profesorka Tatiana Molková z Dopravnej fakulty Jana Pernera, s ktorou dlhodobo spolupracujeme na príprave spoločných projektov.

Ďakujeme všetkým, ktorí k nám zavítali a veríme, že v nadviazaných kontaktoch budeme úspešne pokračovať.