LinkedIn

V dňoch 6. a 7. októbra 2016 sa uskutočnil jedenásty seminár pre užívateľov aplikácií firiem zo skupiny OLTIS Group. Medzi zákazníkmi firiem JERID a OLTIS sa toto podujatie teší značnej obľube, o čom svedčí každoročná hojná účasť. Celkovo sa tento rok v obidvoch sekciách zúčastnilo 70 užívateľov z 29 firiem.

Rovnako ako v minulom roku bol program rozdelený do dvoch samostatných sekcií, sekcie pre špeditérov a sekcie pre dopravcov. Program oboch sekcií sa skladal z prednášok zameraných na zoznámenie užívateľov s aktuálnymi novinkami v aplikáciách a z prednášok externých prednášajúcich, ktoré sa venovali aktuálnym otázkam z oblasti železničnej špedície a dopravy. Popoludňajšia časť bola v tomto roku pre obe sekcie spoločná.

V sekcii pre dopravcov bola jedným z hlavných bodov dopoludňajšieho programu prednáška pána Futeru zo Správy železničnej dopravnej cesty týkajúca sa noviniek v implementácii TAF TSI v aplikáciách SŽDC. Okrem iného nemohlo chýbať ani predstavenie toho, čo sa za posledný rok udialo v produktoch OLTIS Group. Novinky v IS EVAL, väzby na manažéra infraštruktúry v Maďarsku alebo aktuálny vývoj Logistického webového portálu predstavili Eman Mikoška a Tomáš Kroča. Účastníci sa rovnako dozvedeli zaujímavé informácie o pripravovanej medzinárodnej železničnej konferencii IRFC 2017, ktorá sa uskutoční v termíne od 22. do 24. marca 2017 v Prahe.

V dopoludňajšom bloku špedičnej sekcie bol predstavený úplne nový produkt s obchodným názvom SIMON II. Spustenie ostrej prevádzky tejto novej webovej aplikácie pre zobrazovanie polôh z GPS jednotiek na vagónoch a lokomotívach bolo avizované už v priebehu minuloročného seminára a väčšina účastníkov tohto ročníka bola zvedavá na finálnu podobu tohto nového produktu z dielne OLTIS Group. Hlavnou prednosťou aplikácie SIMON II oproti konkurenčným aplikáciám je to, že má v sebe zapracované špecializované funkcie pre podporu železničnej dopravy a prepravy. Ide predovšetkým o funkcie priraďovania najbližšej železničnej stanice ku zisteným súradniciam a počítanie prebehu podľa skutočnej vzdialenosti „po koľajniciach“. Veľkému záujmu všetkých prítomných sa tešila prednáška, v priebehu ktorej bol predstavený nový program FRED – plnohodnotná internetová verzia programu ERIC. Už v priebehu seminára si niekoľko účastníkov vyžiadalo prístup do testovacej verzie tohto programu.

Nesmieme takisto zabudnúť na ostatné prednášky. Ako každý rok boli užívatelia Informačného systému NEWSPED zoznámení s novinkami, ktoré boli v priebehu uplynulého roka do tohto IS zapracované.

V popoludňajšom spoločnom bloku sa uskutočnili prednášky externých prednášajúcich. V úvode nás pán Ing. Jiří Vorel z ČD Cargo zoznámil s históriou a zaujímavosťami parných lokomotív. Po tejto „odpočinkovej“ téme nasledovala prednáška pána Ing. Tomáša Svozila z Colného úradu Přerov na tému Zmeny v colnom kódexe EU. Táto téma prítomných zástupcov špedičných firiem veľmi zaujímala, pretože väčšina z nich sa s touto tematikou dennodenne stretáva pri svojej práci. Popoludňajší blok a celú odbornú časť tohtoročného seminára zakončila prednáška nášho už tradičného prednášajúceho, pána Ing. Stanislava Hájka, ktorý prítomných účastníkov informoval o pripravovaných zmenách v preprave nebezpečných vecí – RID 2017.

Po ukončení odbornej časti seminára nasledoval spoločenský večer, ktorého súčasťou bol bowlingový turnaj jednotlivcov – 11. ročník turnaja Memoriál PEPY. O umiestnenie na stupňoch víťazov sa odohrali nervy drásajúce boje. Bolo vidno, že dobré umiestnenie v bowlingovom turnaji spojenom so seminárom je prestížnou záležitosťou. Výsledky turnaja boli nasledujúce:

V kategórii žien sa na treťom mieste umiestnila pani Šárka Stratilová (ČD Cargo), na mieste druhom pani Libuše Boučková (Spedica) a na mieste prvom pani Zuzana Horniaková (Investex Group).

V kategórii mužov sa umiestil na treťom mieste pán Jan Dlouhý (Spedica), na mieste druhom pán Petr Blahuš (SD Kolejová doprava) a na prvom mieste pán Lukáš Droppa (AWT).

V ďalšej kategórii Talent roka zvíťazila za ženy pani Barbora Lubojacká (AWT) a za mužov pán Michal Hanták (Budamar Logistics).

Najvyšší nához mala za ženy pani Zuzana Horniaková (Investex Group) 167 bodov a za mužov pán Lukáš Droppa (AWT) 173 bodov.

Všetkým účastníkom veľmi pekne ďakujeme za milú a priateľskú atmosféru, ktorú nám svojou prítomnosťou a zápalom pre vec pomáhali vytvoriť. Tešíme sa na ďalší ročník seminára, kedy sa s mnohými z nich zasa spoločne stretneme.