LinkedIn

Vo februári 2017 sa firma JERID, člen skupiny OLTIS Group, zúčastnila výzvy koncernu rakúskeho železničného dopravcu „ÖBB Open Innovation Challenge” na tému Digitalizácia v nákladnej železničnej doprave.

Účastníci podali svoje návrhy najskôr elektronicky a tí, ktorých nápady boli pre RCG (nákladnú divíziu koncernu) vyhodnotené ako najlepšie, mimoriadne prínosné a inovatívne , boli pozvaní na verejné predstavenie svojich riešení.
JERID svoje riešenie predstavil pod názvom „Nezávislé sledovanie železničných vozňov“ za účasti členov predstavenstva RCG Dr Clemense Första a ÖBB Infrastruktur AG Ing Franze Seisera, ako aj členky kancelárie spolkového ministra dopravy, inovácie a technológie Mag. Anny Daimler.

Cieľom výziev koncernu rakúskych železníc je poskytnúť možnosť každému zlepšovateľovi spoluvytvárať rozhodnutia v tom, aký druh digitalizácie železničnej dopravy má koncern RCG nasledovať.

Finalisti mali počas večera príležitosť svoje nápady vzájomne prediskutovať, pričom JERID zaznamenal ohlas najmä na svoj spôsob výpočtu prebehov vozňového parku na základe priraďovania sledovaných geografických súradníc k vlastnej digitálnej železničnej sieti a tiež i na magnetické upínanie citlivej sledovacej jednotky pod železničný vozeň.

Po spracovaní prezentovaných návrhov riešení nasleduje interné vyhodnotenie RCG a vybraní účastníci budú vyzvaní k ďalšiemu jednaniu.