LinkedIn

 

9. – 12. mája 2017 sa spoločnosť OLTIS Group zúčastnila už 16. medzinárodného veľtrhu logistiky, prepravy, informačných technológií a riadenia dodávateľských reťazcov transport logistic Mníchov. Zaradila sa tak medzi 2162 vystavovateľov z 62 krajín, ktorí na tohtoročnom veľtrhu mali svoje výstavné expozície. Veľtrh privítal 60726 návštevníkov zo 123 krajín a potvrdil svoju rastúcu prestíž.

Pre nás znamenala účasť na tohtoročnom veľtrhu v Mníchove príležitosť stretnúť sa s mnohými našimi súčasnými zákazníkmi z popredných spoločností špeditérov a dopravcov. Podarilo sa takisto nadviazať veľa nových zaujímavých kontaktov s potenciálnymi partnermi a zákazníkmi z regiónu strednej, južnej a západnej Európy. Na našej expozícii sme absolvovali mnohé rokovania a predstavili sme nielen novinky v našich produktoch, ale prezentovali sme takisto nové trendy v oblasti informačných systémov pre dopravu a logistiku. Okrem nových informácií a kontaktov zo železničného dopravného trhu veľtrh prispel aj k zviditeľneniu obchodnej značky OLTIS Group.

Účasť na veľtrhu bola pre nás vysoko prínosná z hľadiska obchodného aj odborného. Po odbornej stránke bolo obrovským obohatením predovšetkým zoznámenie sa s aktuálnymi trendmi vývoja na európskej železnici, s významnými konkurentmi v oblasti informačných technológií pre dopravu a takisto so špičkovým vývojom v sfére logistiky.