LinkedIn

Medzinárodným rozhodnutím Skupiny vysokých predstaviteľov programu EUREKA boli v januári 2017 schválené naše tri nové projekty medzinárodného výskumu a vývoja:

EPLOS (riešiteľ CID International, spolu s českou firmou RELIANT) – cieľom projektu je výskum a vývoj softwarového riešenia postaveného na webovej platforme, ktorá bude slúžiť pre predávanie potrebných informácií týkajúcich sa všetkých subjektov v rámci celého logistického reťazca a infraštruktúry potrebnej pre zaistenie logistických služieb. Medzinárodnými partnermi projektu sú: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita v Rijeke, Varšavská univerzita a OLTIS Polska.

ERIC Mobil (riešiteľ JERID) – cieľom projektu je výskum a vývoj softwarového riešenia Centra informácií zo železničnej nákladnej prepravy (ERIC) Európy a Ázie pre mobilné zariadenia typu tablet a smartphone, využiteľných u železničných dopravcov, špedičných a logistických firiem zaoberajúcich sa železničnou prepravou v Európe. Medzinárodnými partnermi projektu sú: Žilinská univerzita v Žiline, Krakovská technická univerzita a OLTIS Polska.

OPTILOAD (riešiteľ OLTIS) – hlavným cieľom projektu je výskum a vývoj modernej softwarovej aplikácie pre optimalizáciu nakladania objemného tovaru a špeciálnej techniky na otvorené železničné nákladné vozne. Medzinárodným partnerom projektu je Krakovská technická univerzita.

Doba trvania všetkých projektov je stanovená na štyri roky so zahájením riešenia v roku 2017.

EUREKA je medzinárodný program priemyselného výskumu a vývoja s účasťou viac ako 40 členských a 3 asociovaných krajín. Cieľom tohto programu je podporovať medzinárodnú spoluprácu medzi priemyselnými podnikmi, výskumnými ústavmi a vysokými školami a vytvárať podmienky pre zvýšenie technickej a technologickej vyspelosti a výkonnosti európskeho priemyslu, rozvíjať jeho spoločnú infraštruktúru a riešiť problémy týkajúce sa viacerých krajín. Výstupom projektov sú špičkové výrobky, technológie a progresívne služby schopné presadiť sa na trhu.