LinkedIn

V dňoch 16. a 17. októbra 2014 sa uskutočnil už po deviatykrát tradičný seminár pre užívateľov aplikácií firiem zo skupiny OLTIS Group. Medzi zákazníkmi firiem JERID a OLTIS sa toto podujatie teší veľkej obľube, o čom svedčí každoročná hojná účasť. Celkovo sa tento rok v oboch sekciách zúčastnilo 65 užívateľov z 28 firiem.

Rovnako ako v minulom roku prebiehal program v dvoch samostatných sekciách, v sekcii pre špeditérov a v sekcii pre dopravcov. Program obidvoch sekcií sa skladal z prednášok zameraných na zoznámenie užívateľov s aktuálnymi novinkami v aplikáciách a z prednášok externých prednášajúcich, ktoré sa venovali aktuálnym otázkam z oblasti železničnej špedície a dopravy.

Už tradične najväčší úspech mala prednáška pani Konečnej z firmy SPEDICA AGRO, ktorá prednášala na tému „Zodpovednosť z prepravnej zmluvy a uplatňovanie reklamácií“. So záujmom sa stretla takisto prednáška Petra Kroču z OLTIS Group na tému „Konferencia IRFC 2015“. Z ďalších prednášok nie je možné opomenúť prednášku pána Stanislava Hájka, bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečného tovaru, ktorý krátko zhrnul pripravované zmeny v predpise RID pre obdobie 2015–2016 a prednášku Stanislava Kovářa z firmy JERID na tému „Sledovanie polohy železničných vozňov“, v ktorej účastníkom seminára predstavil novú GPS jednotku pre sledovanie polohy železničných vozňov.

Zo sekcie pre užívateľov aplikácií pre dráhových dopravcov je potrebné vyzdvihnúť prednášku pánov Tomáša Andrýsa, Miloša Futeru a Petra Řádka z firmy SŽDC, ktorí hovorili na tému „Plánované zmeny v systémoch SŽDC“.

Po skončení odbornej časti seminára nasledoval spoločenský večer, ktorého súčasťou bol bowlingový turnaj jednotlivcov – 9. ročník turnaja Memoriál PEPY.

Druhý deň bola pre účastníkov seminára prichystaná exkurzia vo Veteran Arena Olomouc, v rámci ktorej prebehla i priamo majiteľom komentovaná prehliadka vystavených exponátov.

Seminar OG 2014 025

Seminar OG 2014 039

Seminar OG 2014 045

Seminar OG 2014 058

Seminar OG 2014 060

Seminar OG 2014 064

Seminar OG 2014 140

Seminar OG 2014 206

Seminar OG 2014 245