LinkedIn

Dňa 23.10.2014 sa konal 5. ročník medzinárodnej konferencie, ktorú usporiadala Univerzita Pardubice, Dopravná fakulta Jana Pernera a České dráhy, a.s., tentoraz za účasti Plzeňského kraja. Téma tohtoročnej konferencie bola „Vozidla ako prvok konkurencieschopnosti železničnej osobnej dopravy“. OLTIS Group bol už tradične partnerom konferencie.

Konferencia dôstojne nadviazala na predchádzajúce ročníky, ktoré sa konali v Jindřichovom Hradci, Liberci, Mikulove a Jeseníkoch. Dohromady tu bolo prezentovaných 14 zaujímavých príspevkov od zástupcov univerzít, Ministerstva dopravy ČR, Českých dráh, SŽDC, objednávateľov dopravy ako z ČR, tak aj zo susedného Nemecka, ďalších dopravcov a v neposlednom rade výrobcov vozidiel.

N14_1791

N14_1790