LinkedIn

V dňoch 19.-20. 4. 2010 prebehol 2. ročník odborného seminára RAINWORM 2010 na tému:

Aktuálne otázky implementácie TAF TSI v systémoch manažérov infraštruktúry a dopravcov v strednej Európe.

Seminár zorganizovala pre zástupcov manažérov infraštruktúry, dopravcov a združenia manažérov infraštruktúry spoločnosť OLTIS Group.

Tematicky seminár voľne nadväzoval na predchádzajúci ročník a bola pre neho vyhlásená téma „Aktuálne otázky implementácie TAF TSI v systémoch manažérov infraštruktúry a dopravcov v strednej Európe“. Odborná časť seminára bola rozdelená do niekoľkých tematických blokov: (1) Úvod, všeobecné príspevky, všeobecný rámec; (2) Integrácia informačných systémov, TAF TSI; (3) Účtovanie poplatkov za ŽDC; (4) Predaj trás a zostava zmenového plánu; ( 5) Dispečerské a operatívne riadenie; (6) Obmedzenia infraštruktúry, referenčné súbory.

Najmä skúsenosti odborníkov z praxe, ktorí informačné technológie využívajú na riešenie reálnych problémov, boli pre celé rokovania najcennejšie. Seminár bol – rovnako ako v minulom roku – hodnotený veľmi pozitívne a svojich účastníkov významne obohatil o mnoho nových poznatkov, postrehov a skúseností. K úspechu určite prispelo nielen príjemné prostredie so službami na vysokej úrovni, ale aj starostlivo zostavený odborný program a bezchybná práca všetkých organizátorov.