LinkedIn

V týždni 26.-30. apríla navštívili Českú republiku zástupcovia firmy Mido Information & Technology z juhokórejského mesta Daegu, ktorí sú zapojení do riešenia medzinárodného projektu E! 4509 EIMIS – Európsky intermodálny informačný systém.

Na rokovaní si zástupcovia firmy JERID s kórejskými partnermi vyjasnili úlohy, ktoré budú počas tohto roka v rámci projektu riešiť – zber informácií o termináloch v Číne a Južnej Kórei, informácie o službách ponúkaných príslušnými terminálmi, dáta o prepravných koridoroch, nadobudnutie ázijských číselníkov, príp. preklad aplikácie do kórejčiny a ďalšie.

Projekt EIMIS, ktorého medzinárodným koordinátorom je firma JERID, je zameraný na vývoj informačného systému pre európsku intermodálnu dopravu ako nezávislého informačného centra       s vyhľadávacími nástrojmi pre všetkých účastníkov trhu, pre desktop a webové aplikácie, webové komponenty a služby, s digitálnou mapou.