LinkedIn

Až 160 osôb diskutovalo o železnici a intermodálnej doprave v rámci VI. ročníka konferencie Železnice III tisícročia v Ustroni.

V dňoch 3.–5. februára 2016 sa konal VI. ročník medzinárodnej konferencie Železnice III tisícročia, usporiadaný spoločnosťami První Signální a OLTIS Polska. Tohto ročníka sa zúčastnil rekordný počet odborníkov z odboru. Okrem železničných výrobcov a dodávateľov služieb do Ustrone prišli zástupcovia vedeckých ústavov, okrem iného: VVUZ – Výskumný ústav železničný, Žilinská univerzita v Žiline, Politechnika Warszawska – Wydział Transportu, Wyższa Szkoła Techniczna v Katoviciach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Instytut Kolejnictwa a zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, a takisto zástupcovia právnickej kancelárie, ktorí nás podporili znalosťami z právnickej oblasti.

Účastníci si v plenárnej časti konferencie mali možnosť vypočuť profesionálne a zaujímavé prezentácie, týkajúce sa nielen bezpečnosti:

 • O interoperabilite železničného systému EU prednášal dr. ing. Marek Pawlik, Politechnika Warszawska, Instytut Kolejnictwa
 • O integrovaných systémoch riadenia bezpečnosti v železničnej doprave prednášal prof. ing. Marek Sitarz, Wyższa Szkoła Biznesu, Zespół Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN (Skupina pre technické dopravné prostriedky dopravného výboru Poľskej akadémie vied)
 • O využití systémov pre bezdrôtový dátový prenos za účelom zvýšenia bezpečnosti na nezabezpečených železničných prejazdoch prednášala Lucyna Bester, Instytut Kolejnictwa
 • O externých nákladoch na dopravu s dôrazom na nehody na železnici prednášal Adrian Furgalski, Railway Business Forum
 • O poplatkoch za použitie infraštruktúry a vysokých sadzbách prednášala Beata Grabowska – Bujna Jastrzębska, Spółka Kolejowa
 • O technicko-technologických podmienkach pre organizáciu železničnej prevádzky prednášala prof. dr. hab. ing. Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
 • O TSI TAF na PKP Polskie Linie Kolejowe prednášal riaditeľ projektu pre interoperabilitu,
 • odbor informatiky PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • O ochrane osobných údajov a novele zákona o verejných zákazkách prednášala mec. Izabela Kowalczuk-Pakuła, kancelária Bird&Bird
 • O dotáciách v novej finančnej perspektíve 2014-2020 prednášala  Katarzyna Więckowska, Kancelaria Adwokacka Katarzyny Więckowskiej

Naši zahraniční hostia:

 • Skúšobné centrum VUZ Velim – miesto pre efektívne testovanie železničných vozidiel v III. tisícročí, ing. Jaroslav Grim Ph. D. Výskumný Ústav Železničný a.s.
 • Terminál intermodálnej prepravy. Implementácia IS v rámci projektu Žilina – Teplička, Peter Hrapko, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

V priebehu integračných sekcií si mohli účastníci z Česka, Poľska a Slovenska vymeniť skúsenosti a nadviazať nové kontakty. Dojímavým momentom bolo menom účastníkov a usporiadateľov odovzdanie šeku v hodnote 5001 zlotých do rúk Elżbiety Grabowskiej, riaditeľky „Sindbad“ rodinného domu prechodného pobytu, zo združenia S.O.S. Detskej dedinky. Účastníci zdôrazňovali, že usporiadatelia pripravili veľmi zaujímavý umelecký program v priebehu slávnostnej večere. Skupina Fragile zo Slovenska spievala viac aj menej známe pesničky bez sprievodu hudobných nástrojov. Robila to tak dobre, že sa parket hneď zaplnil tanečníkmi. A hlasitý smiech sprevádzalo originálne, prekvapujúce a vtipné vystúpenie českého komika Richarda Nedvěda.

Chceme veľmi poďakovať všetkým hosťom za to, že prišli na konferenciu, prednášajúcim za dokonale pripravené referáty a našim sponzorom a business partnerom za podporu. Bez ich pomoci by konferencia nedosiahla takú vysokú úroveň. Už teraz Vás pozývame na ďalší ročník, ktorý sa tradične bude konať vo februári 2017.

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.railconference.com/koleje-2016/pl/

Ďakujeme a tešíme sa na Vás v budúcom roku!

 

Ustron_2016_1     Ustron_2016_5

     Ustron_2016_7

Ustron_2016_3     Ustron_2016_2

Ustron_2016_4     Ustron_2016_6