LinkedIn

Náš kolega, Piotr Manowiecki, vystúpil na konferencii Transport Manager Meeting 2016 s prednáškou na tému „Cloud ako pružné, isté a bezpečné riešenie pre firemnú IT infraštruktúru“.

Svojim príspevkom sa poslucháčom snažil ukázať, že aj napriek zažitým názorom, cloudové riešenia sú oveľa lepším a bezpečnejším riešením ako nákup komplikovaného systému, inštalovaného miestne na vlastných serveroch. Spočívajú v tom, že sa užívateľ informačného systému pripojí pomocou internetu k vzdialenému serveru na ktorom beží jeho firemný informačný systém. Ten  je sprístupnený informačnou spoločnosťou.

Transport Manager Meeting je každoročné stretnutie zástupcov z dopravnej branže, na ktorom sú diskutované rôzne témy súvisiace s cestnou dopravou. Konferenciu organizuje časopis „Transport Manager“.

Prednášajúci tento rok mimo iného diskutovali aj o rizikách spojených so zavedením minimálnej mzdy vo Francii, o možnostiach zaťaženia dlžníka náhradou nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok, alebo o podrobnostiach z poľsko-ruských vyjednávaní o prepravných povoleniach.

Tento ročník konferencie sa konal v Krakove dňa 3. marca a zúčastnilo sa ho viac ako 300 návštevníkov. Spoločnosť OLTIS Polska sa okrem prednášky prezentovala aj vlastným stánkom.

Viac informácií na stránkach Transport Manager Meeting:

http://www.transport-manager.pl/index.php/relacja-tmm-23-04-2016

 

 

05_Transport Manager Meeting__0272     05_Transport Manager Meeting__5004

05_Transport Manager Meeting_0386     05_Transport Manager Meeting__4964

05_Transport Manager Meeting__0459