LinkedIn

Nový medzinárodný výskumný projekt EUREKA E! 9172 MONET – „Centrálny systém pre sledovanie a vyhodnocovanie pohybu dopravných prostriedkov“ bol schválený vo Verejnej súťaži vo výskume, vývoji a inováciách (VES15), ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR.

Doba trvania projektu je stanovená na tri roky, so zahájením riešenia v roku 2015 a s rozpočtom takmer 970 tis. Eur.

Projekt sa bude zaoberať výskumom a vývojom centrálnej databázovej aplikácie a služby pre vyhodnocovanie dát, upozorňovanie a riadenie pohybu dopravných objektov a vozidiel na základe dátovej výmeny a požiadaviek od užívateľských aplikácií, s napojením na súčasné telematické riešenia pre sledovanie pohybu dopravných prostriedkov.

Dátové vstupy (pozície cestných nákladných vozidiel, kontajnerov a železničných vozňov alebo lokomotív) poskytované z aplikácií externých užívateľov budú hodnotené, prepočítavané, optimalizované, alebo porovnávané s údajmi o geozónach a infraštruktúre. Výsledky sa zamerajú na špecifické požiadavky na stav, potenciálne nebezpečenstvo, popis situácie či výpočet vzdialenosti alebo času.

Cieľom projektu je vyriešiť problém výmeny dát medzi rôznymi systémami s miestnym rozsahom, používanými najmä dopravcami. Úlohou je takisto vyvinúť centrálny systém pre zaistenie bezpečnosti a poskytovať užívateľom komfort.

Spoločnosť OLTIS Group sa podieľala na príprave a administrácii tohto projektu, riešiteľom je CID International, spolu s českou spoločnosťou INTENS Corporation a dvomi zahraničnými partnermi: Žilinská univerzita a Politechnika Krakowska.