LinkedIn

V dňoch 30. septembra – 1. októbra 2015 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Horizonty železničnej dopravy 2015, ktorá sa tradične konala v priestoroch Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Železníc Slovenskej republiky v Strečne. Konferenciu zorganizovala Žilinská univerzita v Žiline, pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Prvý deň konferencie, 30. September, patril odborným prednáškam a diskusiám. Ústrednou témou tohto ročníka bolo „Postavenie železničnej dopravy v dopravnom systéme EU – nové výzvy dopravnej politiky“. V tomto duchu takisto prezentovali prednášajúci svoje príspevky, ktoré boli ďalej zaradené do užších tém ako Železničná infraštruktúra, Management, marketing a ekonomika v železničnej doprave alebo Intermodálna preprava.

OLTIS Group podporil konferenciu nielen finančne, ale takisto obohatil program hneď dvomi odbornými príspevkami. Lubomír Suchánek z OLTIS Slovakia vystúpil s prednáškou „SYMOZA – meranie prechodového prierezu“ a Alena Loudová priblížila poslucháčom tému „Príležitosti financovania európskeho železničného výskumu a príklady úspešných projektov“.

V rámci exkurzie, ktorá bola naplánovaná na druhý deň konferencie, sa účastníci previezli mimoriadnym historickým motorovým vozňom M274.0 „Modrý šíp“. Tento vlak zaviezol účastníkov do Púchova, kde navštívili Centrum riadenia dopravy ŽSR, z ktorého je riadená prevádzka dopravnej stanice Púchov a priľahlých úsekov.