LinkedIn

Projekt IT2Rail je úspešným projektom 1. výzvy programu Horizont 2020, zameraným na vývoj IT riešení pre oblasť osobnej dopravy. Projekt IT2Rail sa venuje riešeniam pre multimodálnu dopravu, jej bezproblémovosť a udržateľnosť. Na projekte bude pracovať konzorcium firiem, ktoré sa skladá z 27 partnerov pochádzajúcich celkovo z 9 európskych krajín. Riešenie projektu bude prebiehať v rokoch 2015 – 2017.

Koordinátorom celého konzorcia je UNIFE. OLTIS Group je zapojený v 7 pracovných projektoch z celkových 9. Navyše plní úlohu lídra pracovného projektu WP4, kde najväčší a kľúčový podiel práce odvedie OLTIS Group na aplikácii Trip Tracker.

IT2Rail bude vyvíjať koncept cestovných lístkov založený na interoperabilite medzi rôznymi druhmi dopravy. Konečným cieľom je, aby si cestujúci mohol rezervovať a zaplatiť lístok jediným kliknutím; ide o kompletné multimodálne cestovné riešenie naprieč rôznymi dopravnými sústavami a prevádzkovateľmi (železničná, mestská, letecká doprava). Cestujúci okamžite získa prístupy (elektronické oprávnenie alebo odkaz na neho) spojené s jeho unikátnym identifikátorom. Tieto elektronické oprávnenia bude možné prečítať príslušnými overovacími zariadeniami po celú dobu ich multimodálnej cesty pri použití napríklad smarthponu.

Pozornosť bude venovaná takisto podchyteniu zvláštnych potrieb a preferencií cestujúceho. Za týmto účelom bude vytvorených niekoľko čiastkových aplikácií a to Travel Shoper, Ticketing, Trip Tracker a Travel Companion.

 

IT2Rail

Nov-IT2R-2     Nov-IT2R-1