LinkedIn

V dňoch 20.–24. apríla 2015 sa v Prahe konalo 30. zasadnutie Konferencie generálnych riaditeľov Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD). OLTIS Group je od roku 2004 asociovaným členom OSŽD, v Prahe bol jedným z hlavných partnerov tohto podujatia a prezentoval sa prostredníctvom výstavného stánku pri vstupe do rokovacej sály konferencie. Riaditeľ pre výskum a inovácie OLTIS Group Ing. Petr Kroča vystúpil v priebehu hlavného rokovania, predstavil aktuálne možnosti zapojenia železníc OSŽD do európskeho železničného výskumu a inovácií a takisto zoznámil s niektorými výsledkami výskumných projektov v oblasti informačných systémov. Práve priblíženie železničného výskumu členov OSŽD a krajín Európskej únie a uplatnenie výsledkov v železniční praxi bude jednou z hlavných aktivít pre najbližšie obdobie.

 

Nov-OSZD-3    Nov-OSZD-2

Nov-OSZD-1    Nov-OSZD-4