VOZY

Jednoduché a rýchle dirigovanie nákladných železničných vozňov

IS VOZY umožňuje vlastníkom alebo nájomcom železničných vozňov ich efektívne dirigovanie, vrátane vedenia všetkých administratívnych náležitostí podľa platných predpisov.

 

Čo vám IS VOZY ponúkajú

 • Inteligentné prehľady nakládok a požiadaviek na prepravu
 • Prehľadné grafické zobrazenie pohybov a smerovania všetkých vozňov pre konkrétne dni
 • Automatickú aktualizáciu polôh a pohybov vozňov podľa informácii zo systému národných železníc
 • Prognózu pohybu vozňov a plánovanie ďalších prepráv na základe tejto prognózy
 • Štruktúrovanú evidenciu železničných vozňov (zahrňuje evidenčné, technicko-konštrukčné, dopravné, prepravné a ekonomické parametre)
 • Evidenciu zmlúv a dodatkov k zmluvám o nájme alebo prenájme vozňov
 • Automatické odosielanie informácií  do ekonomického softwaru pre fakturáciu nájmu alebo prenájmu vozňov
 • Nástroje pre tvorbu ucelených vlakov, predovšetkým pre návoz železničných vozov do zhromažďovacej stanice s aktuálnym prehľadom vyťaženosti vlaku
 • Plánovanie a riadenie údržby vozňov s automatickým využitím katalógových informácií o vozňoch

Špeciálne funkcie

 • Grafické odlíšenie užívateľsky definovaných stavov vozňov v prehľadoch, napr. Končiaca prognóza, Neznámy výskyt, Vozne vyradené z prevádzky
 • Automatické generovanie a odosielanie e-mailových predhlášok o pohybu vozňov pre vlakotvorné stanice a príjemcov
 • Automatické sledovanie termínov revízii, oprav, odosielanie do prenájmu
 • Monitoring vyťaženosti železničných vozňov
 • Jednoduchý výber vozňov k nakládke podľa aktuálnych požiadaviek, napr. s využitím funkcie výber vozňov k preprave podľa najbližšieho výskytu
 • Zobrazenie histórie pohybov jednotlivých vozňov
 • Celkový ekonomický prehľad o nákladoch a výnosoch z prepravy jednotlivého vozňa
 • Dátové väzby na špedičný software (export/import finančných nákladov na prepravu)
 • Webový portál  sprístupňuje zákazníkom informácie o ich prepravách, napr. prehľad vozňov alebo sledovanie ich dobehu  a umožňuje aj zadanie objednávky prepravy
 • Rôzne finančné a štatistické výstupy, ktoré je možné exportovať do MS Word, MS Excel a ďalších formátov

Veľkou výhodou je už spracované rozhranie pre automatický import polôh vozňov z centrálnych informačných systémov železníc ČR, SR, Maďarska, Srbska, Černej Hory, Rumunska, Chorvátska a cez medzinárodný systém ISR z celej západnej Európy.

 

Produktový list k stiahnutiu tu.