ÚDIV

Ústredné dirigovanie vozňov

Komplexná podpora riadiacich a prevádzkových procesov dopravcu nad vlastnými vozňami. Komplexná podpora činností dopravcu nad vozňami poskytnutými zahraničnými železničnými podnikmi. Sledovanie všetkých vozňov prepravovaných dopravcom.

 

Podpora hospodárenia s vozňom

 • Komplexná podpora práce vozňového dispečera, staničného disponenta a panvového dispečera s vozňom, so súpravou vozňov a s objednávkou vozňov
 • Automatická optimalizácia vyrovnávky vozňov podľa určených kritérií: maximálne pokrytie objednávok, minimalizácia nákladov na prepravu prázdneho vozňa
 • „Systém včasného varovania“: sústava upozorní na stav alebo jazdu vozňa nezodpovedajúceho plánu (vyradenie vozňa z prevádzky, meškanie vozňa, smerovanie vozňa v rozpore s pokynmi dispečera, ..)
 • Podpora práce s vozňom v zahraničí a u externého dopravcu na základe dispozície dopravcu
 • Podpora práce s vozňom „špeditérskym“ podľa dispozície špeditéra (vnútorného alebo externého)

Podpora práce s vozňom „poskytnutým zahraničným ŽDP“

 • Podpora práce s dispozíciou zahraničného ŽDP, podpora práce s vozňom podľa zahraničných dispozícii
 • Podpora práce s dvojstrannou zmluvou so zahraničným ŽDP
 • Kontrola použitia „zmluvného“ zahraničného vozňa na vyrovnávku podľa dvojstrannej zmluvy, vrátane možnosti automatickej vyrovnávky
 • Funkcia pre automatický návrat vozňa zmluvného ŽDP, nezmluvného ŽDP susedného a nesusedného, podpora výnimiek v automatickom návrate vozňa zmluvného ŽDP a nezmluvného susedného ŽDP „Systém včasného varovania“: sústava upozorní na stav alebo jazdu vozňa nezodpovedajúcemu plánu (vyradenie vozňa z prevádzky, zmeškanie vozňa, smerovanie vozňa v rozporu s dispozíciou zahraničnej železnice alebo pokyny dispečera pre zahraničné vozne)

Sledovanie vozňov „neposkytnutého ŽDP“

 • Sledovanie aktuálneho behu vozňa  neposkytnutého ŽDP v staniciach
 • Automatické vedenie komplexnej dokumentácie o pobyte a jazde každého vozňa

Podpora riadiacej a kontrolnej činnosti

 • Sústava zostáv komplexne vyhodnocujúcich hospodárenie s vozňom dopravcu a pokrývanie objednávok
 • Sústava kontrolných zostáv podporujúcich riadenie a kontrolnú činnosť vo všetkých úrovniach.

Komunikácia so zákazníkom

 • Výmena dátových súborov s info systémom zákazníka (objednávky vozňov, vzájomná odovzdáva vozňov)
 • Systém automatického odosielania správ o objednávkach vozňov a ich pokrytia
 • Pravidelné automatické odosielanie zostáv zákazníkovi o stave pokrytia jeho objednávok
 • Možnosť objednávok prostredníctvom  web – rozhrania

 

Produktový list k stiahnutiu tu.