RVD

Riadenie vlakovej dopravy

Podpora práce dispečerského riadenia železnice (operátora dráhy, dopravcu) Vedenie zmenového plánu, hospodárenie s hnacími vozidlami a rušňovodičmi, distribúcia operatívnych plánov.

 

Najvýznamnejšie funkcie

 • Automatické plánovanie jázd vlakov vrátane odchýlok pre deň jazdy
 • Automatické plánovanie nasadenia hnacích vozidiel a strojvedúcich na výkony
 • Upozornenie systému na potrebný zásah dispečera
 • Zber dát o jazde vlaku a ďalších udalostí v železničnej stanici, prepojenie na plánovanie k jednoduchšiemu získavaniu dát a kontrole očakávanej a skutočnej realizácie
 • Automatická distribúcia plánov a predhlášok polôh vlaku, hnacích vozidiel a strojvedúcich na okolité systémy
 • Dopytové rozhranie plánov a sledovanej skutočnosti na pracovisko pripojená k systému (vnútorné i externé)
 • Konfigurovateľnosť klientskej aplikácie pre konkrétne použitie na pracovisku

APORT – aplikácia portálu dráhy APS – automatizované pracovisko strojmajstra
VDS – centrálny  dispečerský systém
CEVIS  – centrálny vozňový informačný systém
COMPOST – systém evidovania zloženia vlaku
CSV – centrálny systém výluk
DD – dopravný denník
EDO – evidencie dochádzky (vlakové čaty)
EVAL – aplikácia dopravcu pre vlakovú dopravu
GTN – graficko technologická nadstavba nad zabezpečovacím zariadením
KADR (ETO) – systém prideľovania  kapacity dráhy
SENA – systém zostava nákresného cestovného poriadku
ÚDIV – ústredné dirigovanie  vozňov VLASTA – systém vlakotvornej stanice (náhrada MIS)
WIC – webová aplikácia terminálu CEVIS

Communic – komunikačná brána aplikácie ISOR Communic
Web modul – webová aplikácia dopytového modulu
IS server – riadenie komunikácii
RVD Service – aplikačný a databázový server RVD pre spracovanie importu cestovných poriadkov, dát siete a číselníkov
Hlavná databáza – aplikačný a databázový server RVD (prioritné spracovanie vstupov)
Vedľajšia  databáza – aplikačný a databázový server RVD (prioritne spracovanie dopytu)
Klienti RVD – klientska aplikácia RVD

Prínosy produktu

 • Redukcia počtu dispečerov,  zrušenie funkčných postov operátor na dispečerských aparátoch a niektorých uzlových staníc vplyvom automatizácie a dátovým prepojením
 • Zvýšenie kontrolnej účinnosti pri súčasnom znížení počtu zamestnancov na úseku rozboru a prípravy
 • Zrušenie telefonických odovzdávaní smenových plánov, nasadenie hnacích vozidiel a strojvedúcich medzi obvody dispečerov a dispečerskými oblasťami, obmedzenie predávania staniciam a lokomotívnym depám, nahradené dátovými výstupmi
 • Automatické prepojenie smenových plánov na realizačnú fázu, výpočet kilometrických prebehov hnacích vozidiel, upozornenie na potreby zmeny hnacieho vozidla, strojvedúceho, postrku  posunu na vlaku
 • Automatické určenie hnacích vozidiel a strojvedúcich na vlakové výkony podľa obehu, turnusu
 • Zníženie informačných nárokov na dispečera sprístupnením dát aplikáciám a naopak
 • Nahradenie archivácie dokumentov za dátovú, on-line prístup k vyhľadávaniu v nich

 

Produktový list k stiahnutiu tu.