EVAL

Informačný systém železničného dopravcu

Aplikácia EVAL je určená pre dopravcov a špeditérov, ktorí organizujú vlakovú prepravu. Nespornou výhodou je, že všetky dáta o vozňoch, lokomotívach a personáli sú kedykoľvek dostupné v jednej aplikácii, čo umožňuje efektívne plánovanie vlakov, vrátane vystavenia potrebnej vlakovej dokumentácie.

 

V čom vám EVAL pomôže

 • Umožňuje jednoduchšie plánovať, sledovať a okamžite aj priebežne vyhodnocovať všetky výkony spojené s prevádzkovaním vlakov, lokomotív a vozov alebo činností personálu v železničnej sieti aj na vlečkách
 • Udržuje dokonalý prehľad o zákazke – od prijatia zákazky, cez naplánovanie prepravy, jej objednanie a realizáciu, až po spracovanie podkladov pre fakturáciu a rozúčtovanie nákladov
 • Vie automaticky predávať dáta do fakturačného programu alebo podľa cenníkov a informácií z prevádzky priamo vystaviť podklad k fakturácii
 • Umožňuje evidenciu a plánovanie opráv, údržby a revízií lokomotív, strojov, prípadne ďalších zariadení

Kľúčové funkcie

Hlavnou hodnotou riešenia od OLTIS Group je jeho komplexnosť, previazanosť jednotlivých aplikácií a možnosť prispôsobenia Vašim konkrétnym potrebám. Aplikácia EVAL predstavuje efektívny nástroj umožňujúci:

 • Sledovať polohu vozov, lokomotív a strojov pomocou systému GPS (pokiaľ sú ním vybavené)
 • Sledovať plnenie plánu jazdy vlaku a polohy vozov vďaka rozhraniu do systémov CEVIS, ISOŘ a iné.
 • Zobraziť a sledovať polohu vozov, lokomotív a strojov v digitálnej mape
 • Odosielať žiadosti o pridelenie kapacity dráhy pri tvorbe trasy vlaku cez dátové rozhranie do ISOŘ KADR
 • Viesť evidenciu výkonov personálu a lokomotív (vrátane stavov meradiel, napr. PHM, oleja, km, motohodiny, kWh)
 • Upozorniť na lokomotívy alebo zariadenia s blížiacim sa alebo prepadnutým termínom revízie a zakázať ich používanie
 • Evidovať všetky technické zariadenia na lokomotívach a vozoch ako samostatné diely, aj s ich históriou umiestenia a opráv
 • Možnosť priloženia revízií a správ v elektronickej podobe
 • Vystaviť vlakovou dokumentáciu
 • Analyzovať vzniknuté dáta vďaka spracovaným výstupným zostavám

Okruh funkcií systému je ale oveľa širší a navyše je EVAL otvorený pre ďalšie rozšírenie a zákaznícke úpravy, vrátane možnosti doplniť k existujúcim dátovým rozhraním nové prepojenia na Vaše informačné systémy.

 

Produktový list k stiahnutiu tu.