ERIC

Informačná databanka pre železničnú nákladnú dopravu

Zaujímajú Vás informácie o tovare, staniciach, vzdialenostiach, vozňoch atď.? Potrebujete nahliadnuť do textového znenia niektorého z predpisov alebo tarifov? Chcete sa zorientovať v cenách za prepravu a vytvoriť cenovú ponuku? Zaujímajú Vás technické parametre tratí a cena za použitie dopravnej cesty?           

 

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

 • Multijazykovosť: anglicky, nemecky, poľsky, česky, rusky, maďarsky
 • Modularita: užívateľ si volí vlastné zloženie modulov podľa svojich potrieb
 • Aktuálnosť: všetky informácie v databáze sú neustále aktualizované

 

INFORMÁCIE

 • Zoznamy tovaru: NHM, ETSNG, RID, Príloha II. K SMGS
 • Zoznamy staníc jednotlivých železničných spoločností, zoznam DIUM a TR4, zoznam pohraničných staníc (UIC ENEE)
 • Traťové triedy (UIC LOCA)
 • Katalógy vozňov

 

INFRAŠTRUKTÚRA

 • Európska databáza parametrov železničnej infraštruktúry
 • Kalkulácia maximálnej ceny za použitie železničnej cesty
 • Optimalizačná funkcia: hľadanie trasy na základe zadaných parametrov infraštruktúry

 

MAPA (RAILMAP)

 • Elektronická mapa pre železničnú nákladnú dopravu, zvýraznená železničná sieť
 • Vyhľadávacie funkcie (stanice, pohraničné prechodové stanice, mestá, najbližšie stanice)
 • Zobrazenie vrstvy medzistaničných úsekov vrátane technických
  parametrov

 

VÝPOČTY  

 • Výpočet dovozného podľa vnútroštátnych, zväzových a tranzitných taríf vrátane tarifní politiky štátov SNS a Pobaltia
 • Vlastné tarify – možnosť vloženia vlastných zmluvných cien v podobe tarify
 • Optimalizácia ceny – automatické vyhľadanie najvhodnejších kombinácií dostupných taríf
 • Výpočet vzdialeností podľa tarifných kilometrovníkov jednotlivých železničných spoločností, podľa kilometrovníkov DIUM, prepravnej trasy SNS a Pobaltia

 

KNIŽNICA DOKUMENTOV

 • Národné a zväzové tarify – textové znenie v pôvodnom jazyku
 • Výber z predpisov a zákonov – textové znenie predpisov a zákonov
  (COTIF, AVV, RID, atď.)

 

DÁTA

 • Programové komponenty (DLL, COM server) – implementácia dát z
  ERIC do iného IS
 • Webové služby – sprístupnenie dát z ERIC do iného IS
  prostredníctvom web rozhrania

 

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PRODUKTE NÁJDETE TU