EMAN

Optimalizované plánovanie vlakotvorných procesov

EMAN podporuje zostavu dlhodobého a strednodobého plánu železničného nákladného dopravcu. Využíva prehľadné grafické prostredie a vstavané optimalizačné metódy.

 

Základné funkcie

 • Ekonomika, modelovanie a analýza plánu nákladnej dopravy
 • Editor vlakotvorby a spojov v nákladnej doprave
 • Previazanie vlakov, vlakotvorby, prúdov  a dopravnej siete do jedného celku
 • Ľahká editácia technológie prepravy
 • Prehľadná orientácia v grafe dopravnej siete
 • Jednoduchá definícia geografických ciest a kontrola parametrov
 • Hromadné plnenie potrebných vlastností nákladných vlakov
 • Automatické priradenie vlakov k reláciám šikmej tabuľky a zvozu / rozvozu
 • Rada testov a kontrol previazanosti dát vlakov, vlakotvorby a siete
 • Prechody vozov v jednotlivých staniciach
 • Prehľadné zobrazenie prúdov vozov a výkonov staníc
 • Prehľadné zobrazovanie výluk na celej dopravnej sieti
 • Trend výkonov v jednotlivých dňoch bežného týždňa
 • Nastavenie  hraníc geografických oblastí a výpočet ich „účinnosti“
 • Prehľadná tvorba výlukových opatrení v nákladnej doprave
 • Rýchla analýza a jednoduché „ocenenie“ vlakotvorby, porovnávací variant

Aplikácia umožňuje

 • V grafickom prostredí vytvorenie rôznych variant technológie prepravy jednotlivých  druhov zásielok z každej odosielateľskej  stanice  do cieľovej stanice na základe podrobných dát o dopravnej sieti. Výsledky práce a dopady je možné hneď sledovať, prezerať a vyhodnocovať s dátami o prúdoch zásielok z archívu vozových prúdov.
 • Základom pre systematickú prácu nad návrhom vlakotvorby je prehľadne previazaná celá rada údajov vzťahujúcich sa k technológii železničnej dopravy a jej plánovaniu, s jednoduchými a pohodlnými prechodmi medzi nástrojmi.
 • Dôležitým nástrojom sú automaty  na priradenie relačných vlakov k reláciám šikmej tabuľky, obsluhovacích vlakov k definícii zvozu a rozvozu (smerovanie) a celá rada kontrol a testov. Systém obsahuje nástroje na definíciu prechodu vozov z vlaku na vlak v každom dopravnom bode aj  nástroje na zostavenie  náplne vlakov. Kľúčový prínos predstavuje tiež systém kontroly konzistencie dát v jednotlivých moduloch aj v globálnom kontexte. Užitočné sú taktiež funkcie pre radenie a filtre údajov v tabuľkách hodnôt, alebo exporty do tabuliek formátu XLS.
 • Výsledkom sú komplexné dáta plánu železničného nákladného dopravcu pre ďalšie systémy  (SPONA =  cestovný poriadok nákladnej dopravy, UDIV = ústredné dirigovanie vozňov, X-RAIL = podpora medzinárodných spojov jednotlivých zásielok, PRIS/VLASTA = systém pre riadiace práce stanice, atď.).

 

Produktový list k stiahnutiu tu.