CVA

Centrálna vlečková agenda

Komplexná podpora činností dopravcu súvisiacich s prevádzkou vlečiek. Komplexná podpora činností dopravcu súvisiacich s prevádzkou manipulačných miest.

 

Vzájomná odovzdávka vozňov so zákazníkom, vyúčtovanie výkonov

 • Evidencia vzájomnej odovzdávky vozňov medzi dopravcom a zákazníkom na vlečke alebo inom manipulačnom mieste, evidencia súvisiacich výkonov dopravcu a zákazníka
 • Vzájomné vyúčtovanie výkonov so zákazníkom podľa platných taríf, alebo podľa zmluvne dojednaných výnimiek v účtovaní
 • Automatické odosielanie informácií o pristavení a odsunu vozňov pre IS Cevis, ÚDIV
 • Automatický export údajov o zaúčtovaných výkonoch vozňa pre kartotéku vozňov

Zmluvy, pravidlá pre účtovanie

 • Podpora práce so zmluvou, pre všetky typy zmlúv a rozvrh pravidelných obslúh, evidencia všetkých zmlúv
 • Systém automatického informovania všetkých zúčastnených (vedenia, odúčtovne, stanice) o zmenách určených typov zmlúv  (nová zmluva, ukončenie zmluvy, zmena zmluvy)
 • Podpora práce nad identifikačnými listami všetkých typov, uplatnenie bežných a výnimočných pravidiel pre účtovanie

Komunikácia so zákazníkom

 • Automatický export všetkých zostáv pre zákazníka súvisiacich s uzávierkou
 • Export ďalších zostáv požadovaných zákazníkom
 • Výmena dátových súborov s info systémom zákazníka: vzájomná odovzdávka vozňov, uzávierky

Podpora kontrolnej a riadiacej činnosti

 • Podpora kontrolnej činnosti odúčtovne v pokladni vlečiek a v pokladni VNVK: –  špeciálne kontrolné panely pre prácu odúčtovne nad uzávierkou obsluhy, pobytu vozňov a poplatkov
 • Zostavy pre riadiacich a kontrolných pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia: – vzájomná odovzdávka vozňov, výkony, zmluvy, využitie pravidelných obslúh, …

 

Produktový list k stiahnutiu tu.