ASO

Automatická zostava obehov dopravných prostriedkov a ich personálu

Produkt je určený pre pracovníkov zostavujúcich obehy a obraty dopravných prostriedkov k zaisteniu efektívneho využitia vozidiel na objednaných spojoch, pre tvorcov personálnych turnusov (vlaková obsluha, vodiči a pod.), pre manažérov zodpovedných za zostavu cestovného poriadku.

 • Použiteľnosť pre akýkoľvek sieťový dopravný systém
 • Pomoc pri tvorbe efektívneho cestovného poriadku z pohľadu dopravcu
 • Zapracované  matematicko-optimalizačné metódy
 • Uľahčenie efektívneho využitia dopravných prostriedkov
 • Možnosť výpočtu naturálnych ukazovateľov

Stavebnicový systém produktu – súčasný stav

ASO1 – editor dopravnej siete a zdrojov dopravných prostriedkov (typ a druh, obsaditeľnosť, nosnosť, výkon apod.)
ASO2 – editor dopravných prostriedkov na spojoch (napr. lokomotívy, vozy, personál na vlaku.)
ASO3 – editor obehu lokomotív
ASO4 – editor obehu súprav
ASO5 – editor turnusov personálu, prehliadač naturálnych ukazovateľov  (miestokm, vlkm…)
ASO6 – editor obehu vlakového personálu
ASO7 – komunikácia pre vstupy a výstupy
ASO-U – špecifikácia naturálnych ukazovateľov
Systém podporuje decentrálnu zostavu obehových rozvrhov s možnosťou spojenia spracovaných obehov do jednej databázy.

Vstupy

 • Údaje o dopravnej sieti a  číselníky
 • Údaje o dopravných prostriedkoch
 • Údaje o depách – garážach a pod. (zdrojoch dopravných prostriedkov)
 • Cestovný poriadok spojov využívajúce tieto dopravné prostriedky

Výstupy

 • Prehľad nepokrytých spojov
 • Prehľad vozidiel nezaradených v obehu
 • Prehľad nasadenia vozidiel na spojoch
 • Grafické znázornenie obehov dopravných prostriedkov
 • Turnusy obsluhujúceho personálu
 • Prehľad  personálu nezaradených v turnuse
 • Výkonové ukazovatele
 • Návrh zmluvy o dotáciách na spoje

Funkcie

ASO1 – umožní zadať údaje o depách dopravných prostriedkov (napr. počty vozidiel jednotlivých rad)
ASO2 – umožní zadať dopravné prostriedky, ktoré majú byť nasadené. Na želanie je možné zapracovať aj zadanie tras, časov, jednotlivých spojov.
ASO3 – umožní efektívne zostavovať obehy dopravných prostriedkov. Je možno využiť automatickou zostavu pomocou optimalizačných metód, prípadne ručnú zostavu
ASO4 – umožní vytvorenie obehov celých vlakových súprav, vrátane využitia optimalizačných metód
ASO5 – umožní zostavovať zmeny a následné turnusy obsluhujúceho personálu
ASO6 – umožní zostavovať obehy vlakového personálu
ASO7 – zaisťuje komunikáciu medzi moduly ASO a so súvisiacimi aplikáciami návrhov CP
ASO-U – umožní zadať odkiaľ  a kam spoj ide, kde má zastavovať, v akých časoch má byť spoj vedený a ďalej získať prehľady výkonov v naturálnych ukazovateľoch pre užívateľom požadovaný výber (napr. VÚC, trať, linku, typ dopravného prostriedku, radu HV, súpravu …)

Možnosti rozšírenia

Systém komplexného ekonomického posúdenia navrhnutého cestovného poriadku.

 

Produktový list k stiahnutiu tu.