NEWSPED

 Informačný systém pre špedíciu

Informačný systém NEWSPED je univerzálny pracovný nástroj pre špeditéra, poskytujúci plnú technickú podporu činností spojených s organizáciou a riadením celého prepravného procesu od prijatia prvotnej požiadavky na prepravu až po vystavenie odberateľskej faktúry, kontrolu došlých dodávateľských faktúr a ekonomické vyhodnotenie realizovaných prepráv.

 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

 • pokrytie rozhodujúcej technológie práce špeditéra
 • individuálna možnosť nastavenia systému podľa potrieb zákazníka
 • nezávislosť na spôsobu dopravy
 • systém zohľadňuje organizačnú štruktúru zákazníka s možnosťou obmedzenia prístupu k dátam
 • viacjazyčná podpora (CZ, SK, EN, DE, RU, PL, HU, RO, IT, SL) s možnosťou ľahkého rozšírenia
 • podpora elektronickej výmeny dát s inými systémami
 • využitie i v expedičných útvaroch obchodných a výrobných firiem

 

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

 • evidencia obchodných partnerov a ďalších podporných číselníkov
 • evidencia dopytu
 • tvorba cenníkov a evidencia cien, väzba na elektronické tarify, elektronická výmena cenníkov
 • kalkulácia cenových ponúk vrátane tvorby kalkulačných listov
 • evidencia prepravy
 • vystavenie odberateľských faktúr
 • vrátane automatickej fakturácie obchodného prípadu
 • vystavenie došlých faktúr a ich kontrola s predpokladanými nákladmi
 • import elektronických faktúr od dodávateľa (podpora formátu z
  ČD Cargo, EDI fakturácie zo ZSSK Cargo, DB Schenker, apod.)
 • elektronická výmena dát s ekonomickými a inými informačnými systémami
 • tvorba PDF dokumentov s elektronickým podpisom a ich odoslanie emailom
 • vyhodnocovanie obchodných prípadov
 • kontrola obchodných partnerov, kredit management
 • zjednodušený cestný modul pre rýchlu evidenciu a spracovanie cestných prepráv
 • modul pre hospodárenie s vozňami, cestnými vozidlami a kontajnermi – kartotéka, nájom, následný prenájom, kalkulácia cien, evidencia a plánovanie revízií a opráv s priamou väzbou na špedíciu
 • dátový sklad pre potreby controllingu, riadenia a strategického
  rozhodovania managementu

 

HLAVNÉ PRÍNOSY

 • komplexné spracovanie obchodného prípadu
 • efektívne vystavovanie faktúr prispôsobené činnosti špeditéra
 • rýchla kontrola dodávateľských faktúr s predpokladanými nákladmi
 • množstvo prehľadov pre vyhodnotenie prevádzkových dát
 • silné nástroje pre ekonomické vyhodnotenie obchodných prípadov (prehľady, dátový sklad)
 • elektronická výmena dát s inými systémami
 • elektronická komunikácia s partnermi

 

VYBRANÉ REFERENCIE

ALZA Cargo Sp. z o.o., BUDAMAR LOGISTICS, a.s., Carbo-Sped Sp. z o.o., CZ Logistics, s.r.o., Express Group a.s., FORWARDIS GmbH, Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o., INVESTEX GROUPS, a.s., NH-TRANS, SE, ORBI Trans, s.r.o., Ostravská dopravní společnost, a.s., RENTRANS International Spedition Sp. z o.o., SPED TRANS Polska Sp. z o.o., ŠPED-TRANS Hungária Kft., ŠPED-TRANS Levice, a.s., UNICOM TRANZIT S.A., WOOD & PAPER a.s.

 

 

 Produktový list k stiahnutiu tu.