ISDL

Informačný systém pre dopravu a logistiku

Systém ISDL umožňuje jednoduchšie a prehľadnejšie plánovanie podnikovej logistiky vrátane plánovania nákladov na dopravu a dáva možnosť okamžitej kontroly i priebežného sledovania plnenia plánu z hľadiska financií i výkonu personálu. Systém automaticky eviduje všetky informácie o preprave a manipulácii v reťazci: Dodávateľ – Nákup – Výroba – Predaj – Preprava – Zákazník.

 

Čo ISDL vie

Sleduje vstup materiálu do závodu, jeho pohyb po závode, výstup a expedíciu k zákazníkovi, a vedie presnú, adresnú evidenciu výkonov a nákladov na danú zásielku. Sústreďuje všetky dáta do jedného miesta, kde sú kedykoľvek k dispozícii pre ďalšie použitie.

Železničná doprava

 • Riadenie vlečky, plán nakládky, sledovanie vozňov, spracovanie a tlač sprievodných dokladov, vozových nálepiek, vlakovej dokumentácie, zostava vlečkového účtu
 • Import avíz železničných vozidiel
 • Administratívne spracovanie vozidiel na vlečke pri príchode aj odchode – odovzdávkové a návratové listy, a pod.
 • Automatické generovanie a odosielanie avíz odosielaných zásielok
 • Podklady pre fakturáciu a podielovanie podľa spoluužívateľov vlečky, výpočet prepravného
 • Sledovanie polohy vozňov aj mimo závod
 • Hospodárenie s vlastnými alebo prenajatými vozňami, fakturácia a podielovanie vlastných vozňov
 • Sledovanie naplánované údržby, revízií a opráv

Cestná doprava

 • Riadenie cestnej dopravy  plán nakládky, vykládky, spracovanie a tlač prepravných dokladov CMR, ADR
 • Import avíz jednotlivých vozidiel
 • Vrátnice  vstup vozidla do spoločnosti
 • Automatická kalkulácia prepravného podľa cenníkov
 • Adresná evidencia nákladov  k jednotlivým zásielkam, vozňom, výkonom
 • Interná manipulácia   objednávka a sledovanie výkonov nakladacích a vykladacích čiat  a manipulačných prostriedkov (vysokozdvižné vozíky, žeriavy, cestovné vozidla)

Špeciálne funkcie

 • Systém ISDL je veľmi pružný a otvorený  a preto vám vždy môže ponúknuť práve tie funkcie, ktoré Vám pomôžu vyriešiť Vaše špecifické požiadavky a potreby. Príkladom takýchto funkcií môže byť:
 • Možnosť sledovania dopravných prostriedkov mimo spoločnosť pomocou integrácie GPS systému dopravcu
 • Zobrazenie aktuálnej polohy dopravných prostriedkov na mape
 • Vážny server – komunikácia s železničnou a cestnou váhou, napr. Pivotex, Schenck, Wesico, Cardinal
 • Komunikácia so systémami plničiek sypkých a kvapalných hmôt
 • Dátové rozhrania pre podnikové informačné systémy, napr. SAP R/3
  • čítacie funkcie (kmeňová dáta odberateľov, dodávateľov, materiálov, kurzy mien, objednávky, zákazky odbytu, kvalita)
  • zápisové funkcie (účtovníctvo, controlling, skladový systém)
 • Dátové rozhrania na externé informační systémy špeditérov a dopravcov
  • informácie o polohe vozňov (CEVIS, ISR)
  • informácie o odovzdávaní  vozňa na vlečku a z vlečky
  • informácie o zásielke (CDZ)

Garantujeme vysokú dátovú flexibilitu – dokážeme náš systém prispôsobiť akýmkoľvek štruktúrovaným dátam pre ich import a export.

Súčasťou  systému ISDL je tiež WEB portál, umožňujúci špeditérom zadávať čiastky prepravného na destinácie vo výberových riadeniach.  WEB portál mimo iného umožňuje:

 • Jednoduché objednávanie prepravy alebo odmietnutie ponuky
 • Prehľad objednaných prepráv a stav ich realizácií
 • Integrované rozhrania do prepravných modulov ISDL

 

Produktový list k stiahnutiu tu.