EDD

Elektronický dopravný denník

Dopravná kancelária je kľúčová aplikácia pre riadenie vlakovej dopravy na miestnej úrovni. Jedná sa o jedno-počítačovú aplikáciu, ktorá je súčasťou interného systému manažéra železničnej infraštruktúry. Je určená pre pracovisko výpravcu, kde tvorí primárny zdroj informácií o jazde vlakov.

Najdôležitejšie prínosy

 • Kompletná náhrada papierovej dopravnej dokumentácie za elektronickú
 • Rýchly zápis informácií o jazde vlakov a vývoji vlakovej dopravy
 • Jednoduché vybavenie vlaku písomnými rozkazmi s informáciou o mimoriadnostiach v jazde
 • Podpora pre pracovné postupy za bežnej premávky aj pri mimoriadnych stavoch
 • Okamžitý zápis informácií a ich automatické odoslanie ostatným pracoviskám (susedné stanice, dispečerský aparát…)
 • Odpadá nutnosť potenciálne chybové telefonické komunikácie
 • Zvyšuje bezpečnosť riadenia vlakovej dopravy

Každá konkrétna implementácia aplikácie je plne v súlade s požiadavkami a s národnými predpismi používateľskej organizácie.

Špeciálne funkcie

 • Automatický príjem zmenového plánu z centrálneho informačného systému
 • Automatický príjem zmien GVD
 • Automatická archivácia dokumentov a bezpečné zálohovanie dát
 • Všestranné zabezpečenie aplikácie aj dát pre bezpečné a zdokladovateľné vedenie dopravnej dokumentácie (automatické on-line zálohovanie)
 • Špeciálne funkcie pre dopravcov – alternatívny spôsob vyhotovenia a odoslania správy „Vlak je pripravený ku vstupu na infraštruktúru“ (podľa štandardu TAF TSI)
 • Automatická komunikácia so susednou stanicou aj s okolitými systémami, napr. VDS

Podľa potreby možno do aplikácie integrovať možnosť komunikácie na báze IP telefonie s využitím siete GSM-R pre priamu dátovú a hlasovú komunikáciu medzi stanicami, hnacími vozidlami a dispečingom.

Produktový list k stiahnutiu tu.