LinkedIn

Dňa 30. januára 2012 sa stal JERID Polska 117. členom Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei (Poľská komora producentov železničných zariadení a služieb).
K slávnostnému predaniu členskej pamätnej dosky došlo na IX. konferencii „Telekomunikacja i informatyka na Kolei“ 20. februára 2012 v Szczyrku. Dosku prijal Tomáš Kroča z rúk riaditeľa  Komory, Adama Musiała.

Komora vznikla roku 1999 a sídli v Bydgoszczy. Základným cieľom Komory je zastupovať a chrániť záujmy ich členov, ako aj inšpirovať a podporovať rozvoj železničnej dopravy v Poľsku.

Členstvo v Komore znamená okrem iného:
1. Využitie zvýhodnených podmienok ponúkaných členom Komory inými partnermi
2. Možnosť zúčastňovať sa výstav v spoločných stánkoch počas popredných európskych železničných veľtrhov
3. Využitie analýz trhu, konzultácií a poradenstva pre firmy
4. Možnosť výmeny informácií medzi členmi
5. Možnosť podieľať sa na projektoch organizovaných Komorou; konferenciách, školeniach, výstavách