LinkedIn

Dňa 28. 2. 2012 sa v bratislavskom Hoteli Gate One konal už 6. ročník odbornej konferencie Logistika 2012, ktorý priniesol moderný pohľad na vzájomné prepojenie logistiky, dopravy a skladovania, a ponúkol možnosť stretnutia manažérov logistiky, vrcholového manažmentu dopravných, logistických a špedičných spoločností, zástupcov obchodných podnikov a obchodných reťazcov.

Odborná časť programu sa odohrávala predovšetkým v dvoch rovinách: tú prvú je možné charakterizovať ako moderné technológie pre skladovanie (vrátane mobilných terminálov, telematických riešení, metódy Pick by Voice a podobne), s dôrazom na konkrétne prípadové štúdie v spoločnostiach známych mien ako Volkswagen, Tesco Stores, alebo Drogerie Rossmann, druhú skupinu predstavovali príspevky z oboru dopravy a logistiky, predovšetkým z dopravy kombinovanej (kontajnerovej), ktorá je hlavným článkom globálnej obchodnej výmeny a zároveň najperspektívnejším segmentom pre európske železnice.

Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia OLTIS Group,a OLTIS Slovakia, pričom spoločnosť OLTIS Slovakia sa stala oficiálnym partnerom akcie s odbornou prednáškou na tému „Rozvoj logistických centier a akcelerácia ich potenciálu s podporou ICT“.

Účasť našich zástupcov priniesla nielen nové poznatky, názory a prehľad o aktuálnom vývoji na trhu logistiky a informačných technológií, ale predovšetkým veľa nových kontaktov pre budúcu obchodnú aj odbornú spoluprácu. Veľmi cenné boli taktiež konkrétne postrehy z praxe a prípadové štúdie ako z logistiky a skladovania, tak aj z kombinovanej dopravy.