LinkedIn

Na začiatku júna sme sa rozhodli v našej spoločnosti finančne podporiť jazdu mimoriadneho rýchlika na trase z Olomouce do Brna, ktorý bol vedený parnou lokomotívou 464.202 „Rosnička“. Trasa zvláštneho vlaku  do Brna  nebola zvolená náhodou. Viedla po trati, kde táto lokomotíva  v šesťdesiatych rokoch minulého storočia slúžila v každodennej prevádzke v osobnej a rýchlikovej doprave. Túto propagačnú jazdu pre priaznivcov železnice zorganizovala nadácia „Okřídlené kolo“, ktorá pomáha  zachovaniu  unikátnych železničných historických vozidiel a pripravuje otvorenie Železničného múzea v Olomouci v tomto roku. Jednalo sa o jednu z posledných jázd s touto legendárnou parnou zelenou lokomotívou z olomouckého depa.

„Rosnička“, ktorá bola v roku 1956 vyrobená v závode Škoda Plzeň, v múzejnej prevádzke v Olomouci slúži a robí radosť malým aj veľkým priaznivcom klasickej železnice už bezmála 15 rokov. Žiaľ, 3. 7. 2009  končia lehoty spôsobilosti jej prevádzky a na nákladnú opravu zatiaľ nemajú prostriedky ani České dráhy, ani vlastník, Národné technické múzeum. Je preto neisté, či a kedy sa táto lokomotíva vráti z šera múzejnej haly aktívne späť do čela vlakov pred zraky železničných nadšencov.

Cieľom tejto propagačnej jazdy bolo, okrem snahy získať finančné prostriedky na opravu lokomotívy, ukázať, že para má aj dnes dosť sily na to, aby rýchlikový spoj so cťou odviezla a rýchlosťou mohla konkurovať moderným lokomotívam. Celá akcia sa stretla s veľkým ohlasom verejnosti a lokomotíva sa tešila v mieste nástupu v Olomouci, na celej trase jazdy ako aj v cieľovej stanici v Brne veľkej pozornosti účastníkov jazdy aj náhodných divákov.