LinkedIn

Už po niekoľký krát sa odborníci z firiem holdingu OLTIS Group zúčastnili medzinárodného vedecko-technického sympózia EURO-ŽEL 2009, ktoré už tradične usporiadala Žilinská univerzita v Žiline (bývalá VŠDS). Akcia je vynikajúcim stretnutím odborníkov z akademickej ako aj komerčnej sféry a prispieva k obrovskému vzájomnému obohateniu poznatkov zúčastnených. Tohto roku sa konferencia konala v dňoch 3. – 4. júna 2009.

Do programu sympózia sme pripravili celkom šesť profesionálne spracovaných príspevkov, v ktorých sme informovali o novinkách vývoja v holdingu OLTIS Group. Vzhľadom k charakteru akcie však príspevky nemožno chápať ako komerčné prezentácie produktov, ale ako predstavenie praktických a inovatívnych riešení problémov prostredníctvom IT, s ktorými sa železničný obor aktuálne zaoberá. Nosnou témou boli predovšetkým normy TAF TSI a ich implementácia v produktoch ISOŘ KADR, EVAL, EMAN. Veľmi prínosné bolo aj stretnutie so zahraničnými účastníkmi (najmä Rakúsko a Maďarsko) a výmena podnetných skúseností.

Účasť na konferencii opäť preukázala, že OLTIS Group drží jasnú pozíciu v čele vývoja informačných systémov pre železnicu.