LinkedIn

Ocenenie v rámci Inovačných dní EUREKA 2009 za vynikajúce technologické a komerčné úspechy bolo venované českému projektu E! 3161 LOGCHAIN + E-RAILMAP (elektronická železničná mapa Evropy). Česká softwarová spoločnosť JERID, člen OLTIS Group, spolu s partnery z Rakúska a Nemecka, vyvinula nový výkonný počítačový software pre riadenie nákladnej dopravy. 19 zo 40 projektov, ktoré sa prezentovali na Inovačných dňoch EUREKA v Lisabonu, boli posudzované  medzinárodnou nezávislou porotou Eurostars na základe ích socio-ekonomického a tržného dopadu a úrovne technologické inovace. Cenu víťazi udelil pán José Mariano Gago, portugalský minister pre vedu, technológie a vysokoškolské vzdelanie.