LinkedIn

Informačný systém operatívneho riadenia (ISOŘ) v týchto dňoch oslavuje neuveriteľných dvadsať rokov svojej existencie. Skúsme sa preto aspoň krátko obzrieť za históriou tejto „vlajkovej lode“ spoločnosti OLTIS Group.

Riešenie systémov pre operatívne riadenie na oblastnej úrovni bolo zahájené v roku 1986 a prvá etapa vývoja skončila o 2 roky neskôr, a to spracovaním úvodného projektu pre systém ISOŘ – Informačný systém operatívneho riadenia. V roku 1992 bola zahájená séria skúšobných prevádzok systému ISOŘ v prvej realizácii na dispečerskom pracovisku Ostrava trvajúcej v nespojitej prevádzke niekoľko mesiacov. V júni 1992 bola dosiahnutá plná dátová prevádzka. Ďalšie roky sú v znamení rozširovania prevádzky ISOŘ do ostatných pracovísk ČD a od roku 1997 je možné ISOŘ považovať za plne celosieťový systém. Neskôr bola skratka ISOŘ rozšírená na celú rodinu informačných systémov prevádzkového riadenia a pôvodný systém ISOŘ (časť prevádzkový dispečer) začal byť označovaný ako ISOŘ ŘVD – Riadenie vlakovej dopravy.

Dnes vďaka meniacim sa podmienkam na železnici prechádza systém ISOŘ ŘVD najväčšími zmenami za celú históriu svojho vývoja: zatiaľ čo pôvodne bol unitárnym systémom pre unitárnu železnicu, dnes sa v ňom oddeľujú funkčné moduly manažéra infraštruktúry (predovšetkým plánovanie zmien a sledovanie výlukovej činnosti) a náklad¬ného dopravcu (plánovanie vlakovej dopravy, hospodárenie s hnacími vozidlami a čatami), ktorý vstupuje do ďalšieho desaťročia svojej existencie ako zásadne modernizovaný systém DISC OR (Dispečerský systém operatívneho riadenia).

Od roku 2005 prevádzkuje spoločnosť  OLTIS Group formou outsourcingu všetky kľúčové informačné systémy manažéra infraštruktúry. Milióny prenesených správ denne, prevádzka všetkých kľúčových systémov na odpovedajúcom výkonnom hardwaru i systémovom softwaru s redundantným riešením odolným proti zlyhaniu zaisťuje užívateľom špičkové služby bez starostí a prevádzkyschopnosť systému na viac než 99 %. Významným prínosom riešenia je predovšetkým sústredenie všetkých riešiteľských i prevádzkových kapacít do jediného miesta a pre užívateľskú organizáciu znamená toto riešenie predovšetkým výrazné zvýšenie kvality služieb poskytovaných systémom.

Prajme teda systému ISOŘ veľa ďalších „kilometrov bez nehôd“, respektíve veľa ďalších rokov, počas ktorých sa na neho dispečeri železničnej prevádzky môžu každú jednu sekundu plne spoľahnúť a kedy im aj naďalej bude najvernejším pomocníkom a radcom.