LinkedIn

Dňa 15. októbra 2013 usporiadala spoločnosť OLTIS Slovakia za významnej podpory UNIFE a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave v hoteli HN Gate One seminár, na ktorom bola predstavená iniciatíva Európskej komisie s názvom SHIFT²RAIL a jej význam pre slovenské železničné podniky.

Informatívne stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia slovenských železničných podnikov, výskumných dopravných inštitúcií, železničných dopravcov a železničných priemyselných podnikov, otvoril svojim príhovorom riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh MDVRV, Ing. Jiří Kubáček CSc. Samotný program bol potom predstavený generálnym manažérom Asociácie európskeho železničného priemyslu UNIFE, pánom Massimom Marianeschim. Prezentáciu doplnil koordinátor výskumných projektov OLTIS Group Ing. Petr Kroča, ktorý predstavil doterajšie skúsenosti so zapojením sa holdingu OLTIS do SHIFT²RAIL, aj konkrétne kroky potrebnej podpory zo strany slovenských predstaviteľov a možnosti zapojenia sa ďalších slovenských firiem.

SHIFT²RAIL ako súčasť programu „Horizon2020″ je prvou európskou železničnou „spoločnou technologickou iniciatívou“ (JTI) usilujúcou o projekty zamerané na výskum a inovácie a trhovo orientované riešenia urýchlením integrácie nových a vyspelých technológií do inovatívnych riešení pre železničnú dopravu. Jeho cieľom je podporovať konkurencieschopnosť európskeho železničného priemyslu a prostredníctvom výskumu a inovácií vytvoriť potrebné technológie k dokončeniu Jednotného európskeho železničného priestoru (SERA).

Projekty budú realizované v období 2015-2020 v celkovej hodnote 1,15 miliárd Eur, z čoho budú môcť čerpať dotácie aj slovenské firmy. V návrhu SHIFT²RAIL je definovaná alokácia najmenej štvrtiny celkového rozpočtu pre malé a stredné podniky a výskumné centrá a s tým spojená príležitosť stať sa kľúčovými hráčmi v tejto rozsiahlej iniciatíve Európskej únie.

Spoločnosť OLTIS Group bola v auguste 2013 prijatá ako jeden zo zakladajúcich členov SHIFT2RAIL, ktorí sa zaviazali poskytnúť vlastné zdroje (finančné, ľudské a technické) po dobu celého trvania projektu s cieľom dosiahnuť plánované ciele SHIFT²RAIL.