LinkedIn

Konferencia „Praktické otázky riadenia dopravy“, organizovaná časopisom TRANSPORT MANAGER MEETING, sa konala 22.10.2013 vo Vratislavi. OLTIS Polska sa tohto podujatia, ktoré navštívilo 400 manažérov odboru dopravy, špedície a logistiky, takisto zúčastnil.

Na konferencii sme prezentovali naše riešenia z oblasti informačných systémov pre cestnú dopravu, logistiku a skladovanie.  Chceme touto cestou poďakovať všetkým hosťom za návštevu nášho stánku a už teraz Vás srdečne pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu „Praktické otázky riadenia dopravy“, ktoré sa bude konať 11.12.2013 v hoteli Marina v Gdansku.

Podrobnejšie informácie z konferencie nájdete tu: http://www.transport-manager.pl/