LinkedIn

Na prvej konferencii Hungrail Vasútakadémia v Budapešti prednášal o digitálnych riešeniach aj zástupca spoločnosti OLTIS Hungária Kft., Ing. Zoltán Nagy, PhD., ktorý sa zaoberá softvérovými riešeniami pre železničný sektor. Konferencia rozšírila poznatky záujemcov a návštevníkov, ktorí sa zúčastnili tejto jednodennej udalosti v hojnom počte, prednáškami z rôznych oblastí  železničného priemyslu.

Na plenárnych prednáškach sa veľký dôraz kládol aj na témy týkajúce sa železničnej prepravy. Zástupca OLTIS Hungária Kft., s ohľadom na záujmovú oblasť spoločnosti, si vybral ako tému svojej prednášky predstavenie moderných technológií. Prednáška sa zaoberala dostupnými mobilnými aplikáciami a ich funkcionalitami pre železničný sektor. Po interaktívnej prednáške nasledovala diskusia, ktorá pritiahla nových záujemcov.