LinkedIn

V Prahe sa uskutočnilo Euroázijské železničné fórum s vrcholnými predstaviteľmi železničných organizácií

Otázky rozvoja železničnej dopravy v oblasti nákladnej dopravy, infraštruktúry, bezpečnosti a debaty o integrácii dopravných systémov boli predmetom Euroázijského železničného fóra, ktoré sa konalo 12. marca 2013 v Prahe.

Svoje prezentácie predniesli a na otázky zúčastnených odpovedali Vladimír Jakunin, prezident Ruských železníc (RŽD) a súčasne predseda Medzinárodnej železničnej únie (UIC), Philippe Citroën, generálny riaditeľ Asociácie európskeho železničného priemyslu (UNIFE) a Libor Lochman, výkonný riaditeľ Spoločenstva európskych železníc a prevádzkovateľov infraštruktúry (CER). Fórum moderoval prof. Petr Moos, prorektor Českého vysokého učenia technického v Prahe (ČVUT).

Dôležitosť stretnutia dokladá geografia účastníkov: Fóra sa zúčastnili odborníci z viac ako 21 krajín. Tí sa stretli u guľatého stola v živej diskusii. Debatovali o roli ruských železníc s ohľadom na vývoj Euroázijského železničného koridoru. Prezident spoločnosti Vladimír Jakunin predstavil partnerom možnosti Transsibírskej magistrály, a predovšetkým potenciál RŽD ako celku – organizáciu dopravných koridorov sever-juh a východ-západ.

„Prečo sa rozprávame o dopravných koridoroch? Pretože to v súčasnej dobe nie je len smer, ktorým vedie železnica. V súčasnej dobe je nutné zaaoberať sa dopravným koridorom ako integrovaným dopravným systémom, ktorý zlučuje rôzne druhy dopravy, aby bolo možné rýchlo a spoľahlivo zaistiť prepravu a dodanie tovaru.“
Vladimír Jakunin, prezident RŽD

Zahraniční účastníci sa podelili o svoje skúsenosti, rovnako ako aj o problémy. Tie boli na medzinárodnej úrovni veľmi podobné. Jedným z najnaliehavejších problémov je silná potreba rozvoja infraštruktúry. V diskusii na Fóre zaznelo, že Európska únia napríklad poskytne v ďalších siedmich rokoch za týmto účelom dotáciu, ale iba vo výške 10% z čiastky, ktorá je skutočne potrebná.

„Pokiaľ chceme zvýšiť počet cestujúcich a nákladnej prepravy na železnici, mali by sme mať vysoko kvalitnú a mohutnú infraštruktúru. To je základná podmienka, inak môžete zabudnúť na zvýšenie počtu cestujúcich a prepravy tovaru. To je posolstvo, s ktorým je potreba obracať sa na politikov na európskej úrovni. Je treba povedať, že Európska komisia vníma tieto signáli a podporuje viac investícií do železničnej infraštruktúry.“
Libor Lochman, výkonný riaditeľ CER

Z významných účastníkov Euroázijského fóra vyzdvihnime napr.:
Sergey Kiselev, (Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Českej republike), Sergey Aristov (Štátny sekretár a námestník ministra dopravy Ruskej federácie, Ministerstvo dopravy Ruskej federácie), Miloslav Hala (námestník ministra dopravy ČR, Ministerstvo dopravy), Valeri Reshetnikov (Senior Viceprezident, RŽD), Anatoli Meshcheryakov (Štátny sekretár – Viceprezident, RŽD), Alexander Saltanov (Viceprezident, RŽD), Salman Babaev (Viceprezident, RŽD), Vladimír Ľupták (Generálny riaditeľ, ZSSK Cargo), Štefan Hlinka (Generálny riaditeľ, ŽSR).

Euroázijské železničné fórum bolo usporiadané pri príležitosti štvrtého ročníka medzinárodnej konferencie International Rail Freight Conference (IRFC 2013), ktorá sa konala po skončení Fóra v dňoch 13. – 15. Marca 2013. Fórum a konferenciu usporiadala spoločnosť JERID, člen skupiny OLTIS Group.