LinkedIn

V dňoch 16. – 17. apríla 2013 sa spoločnosť OLTIS Group prezentovala na veľtrhu SilesiaTSL Expo 2013 v Sosnovci. Všetkým hosťom týmto ďakujeme za návštevu našej expozície.

Veľtrh dopravy, špedície a logistiky SilesiaTSL EXPO je jedinou udalosťou v Poľsku, ktorá spája odbory koľajovej a cestnej dopravy, logistiky a skladovania. Tohtoročný veľtrh sa venoval téme: „Cezhraničná dopravná spolupráca Strednej a Východnej Európy“ pod meritorným patronátom vicepremiéra a ministra hospodárstva Janusza Piechocińskiego a s vedeckou podporou prof. Marka Sitarza z Politechniki Śląskiej v Katoviciach.

Firma OLTIS Group sa aktívne zúčastňuje veľtrhov už od 1. ročníka, pretože ide o dokonalú príležitosť k stretnutiam so zákazníkmi z celého Slezska a okolia.