LinkedIn

V marci a apríli sa spoločnosť OLTIS Group zúčastnila 2 veľtrhov pracovných príležitostí pre študentov.

Dňa 18. marca sa v priestoroch univerzity v Pardubiciach konal veľtrh pracovných príležitostí Kontakt 2015, ktorý má už dlhodobú tradíciu. Celkovo sa tu predstavilo 35 firiem, medzi ktorými nechýbal ani stánok OLTIS Group. Ponúkali sme dlhodobé stáže i možnosť hlavného pracovného pomeru pre odborníkov z IT oblasti. Študenti mali takisto možnosť získať podrobnejšie informácie o spoločnosti, o priebehu prijímacieho konania a mohli využiť znalostí kolegu, ktorý univerzitu vyštudoval a takt isto tu pôsobil ako vyučujúci.

Konferencia a veľtrh Worco sa uskutočnili 22. apríla v novo zrekonštruovanej Pevnosti Poznání v Olomouci. Študenti tu mali pripravený program plný prednášok, workshopov a prezentácií jednotlivých firiem. Stánok OLTIS Group mohli budúci absolventi nájsť na prízemí priamo u historického dela.

Oba veľtrhy pre nás boli cennou príležitosťou, ako sa zoznámiť a stretnúť so študentmi a nadviazať tak priame vzťahy a nájsť možnosti ďalšej spolupráce s našou firmou.

 

worco - Letáček pracovní příležitosti     worco

 

worco