LinkedIn

V dňoch 13.-14.5.2015 sa v Radave (SR) uskutočnilo medzinárodné pracovné stretnutie zástupcov železničných organizácii zaoberajúcich sa prepravou mimoriadnych zásielok (MZ) z krajín V4. Organizátorom stretnutia bolo ŽSR – Odbor dopravy. Išlo o prvé medzinárodné stretnutie v tomto zložení. Pozvanie prijali zástupcovia SŽDC a ČD Cargo z Čiech, PKP PLK S.A. a PKP Cargo z Poľska, MÁV AG z Maďarska a tiež pracovníci z OLTIS GROUP zaoberajúci sa aplikáciami MIMOZA a SYMOZA, ktoré používatelia v ČR a SR  využívajú pri zabezpečovaní prepravy MZ. Cieľom stretnutia bolo prediskutovanie vzájomnej spolupráce a komunikácie pri vydávaní žiadostí, povolení a súhlasov a tiež výmena skúseností pri zabezpečovaní medzinárodných prepráv MZ. Súčasťou programu bola aj prezentácia funkcionality aplikačných SW, ktoré zúčastnení partneri aktuálne používajú. Zástupcovia ŽSR a MÁV AG informovali o zámeroch medzinárodnej pracovnej skupiny UIC v oblasti využívania tzv. PR kódov pre ohodnocovanie priechodnosti tratí. Na záver Petr Kroča, riaditeľ pre výskum, inovácie a marketing spoločnosti OLTIS Group, predstavil zúčastneným projekt TREX a jeho možné využitie pre podporu prepráv MZ v regióne V4.